maandag 12 oktober 2015

Dagje FAO

Zoals afgesproken kom ik Geert en Stijn tegen op de parking aan de FAO. De planning wordt al een beetje gewijzigd, eerst gaan we de pertes en de kanalisering van de Wamme bekijken om een idee te krijgen van het debiet dat mogelijks door de aval siphon van de FAO stroomt.
Al het water gaat door het kanaaltje, we volgen dit tot aan de herstelling. Vermits deze verstopt zit stroomt hier al het water toch in de originele bedding van de Wamme en zullen er dus ook wel enkele pertes gevoed worden. Na een klein desop werkje stroomt alles weer door het kanaal. Niet voor ver, net achter de herstelling komt er over een afstand van 4 meter water over de kanaalwand. Vanaf hier stroomt er door de gehele rivier wel wat water maar het grootste aandeel zit wel in het kanaal.
Een 2e perte die we hoopten te vinden heeft ons enkel een mooie boswandeling opgeleverd...

Dan maar afzakken naar de FAO om het debiet aan de aval siphon te zien. Al gauw leer ik dat Geert echt wel elke steen weet liggen of mogelijks was hij ingesmeerd met vaseline. Ook komen al grappen makend de "regels" van het Duo Stijn en Geert op de proppen: je mag altijd met alles en iedereen lachen, grapjes maken of de spot drijven, tenzij er wordt geplopt. Dat lijkt me maar meer dan logisch. Al snel komen we aan het lac. Stijn en ik gaan hier samen eens kijken naar het debiet van de siphon, Geert heeft geen neopreen bij en kan niet mee in het koude water. Met de uitroep "Lets get naked" geeft Stijn het startschot om ons om te kleden (oef, ik dacht even te begrijpen waarom Geert zich niet wilde omkleden) . Mooi helder water, de siphon amont nodigt echt uit om te duiken, dit is voor een volgende keer. Ook de hoeveelheid water dat hier bij elkaar stroomt is echt de moeite!
Aval, hiervoor zijn we gekomen, Stijn legt uit op welke manier er momenteel gedoken is en we bespreken de verbetering van het equipement voor de duiker en zijn porteurs. Amai er staat echt wel veel stroming, geen sinecure om hier met een hogere waterstand aan te beginnen, hier kan je enkel duiken bij echt laag water en goede omstandigheden. 2 spits later is het tijd om het verbeterde equipement achter te laten en weer bij Geert te gaan. Na kort overleg is iedereen het eens dat een knopentouw makkelijker zal zijn om het meer uit te komen. Vermits Geert GEEN brevet A heeft mag hij uiteraard de knopen niet maken ;-) de knopen maken de toegang en de passage merkelijk makkelijker. Het werkje zit erop, enkel nog het verwijderen van oude touwen etc om de grot proper te maken en hop, op weg naar de uitgang. Hier eindigen we met het proper schrapen van 2  passages, dit alles zal Geert in de toekomst nog vlotter maken...
Papaspeleo

PS: De exploraties in de FAO staan op een (zeer) laag pitje, enkel een nieuwe duikcampagne is in de maak, maar dit is wellicht iets voor volgend jaar. Deze tocht was dan ook tegelijk de afsluiting van de droge explo.
Sans Brevet

Het verstopte aquaduct